Generalități 

Substanța activă:

 • Ketoprofen 50 mg/mL soluție injectabilă
 • Fiole a 2 mL cu 100 mg ketoprofen

Forma farmaceutică: – Soluție injectabilă:

 • i.m.
 • i.v.

Farmacodinamie

Ketoprofen: 

 • AINS nesteroidian
 • Acțiune analgezică periferică și centrală
 • Efect antiinflamator
 • Efect antipiretic (mecanism puțin cunoscut)
 • Efect antiagregant plachetar de scurtă durată

Mecansim de acțiune: 

 • Inhibă ciclooxigenaza: COX1 și COX2 → blocarea sintezei prostaglandinelor, leucotrienelor

Farmacocinetică

Efect: i.m., i.v.:

 • Efect în 30-45 minute (la unii pacienți poate varia de la 15 min. până la 2 ore)
 • Ketoprofenul se aboarbe și se elimină lent din lichidul sinovial (efect de durată)

Durata efectului injectabil: 8-12 ore.

Administrare: la 8-12 ore 

Doza maximă/24 de ore: 200 mg (Unele surse bibliografice recomandă 300 mg/zi, însă, doza maximă a fost redusă la 200 mg datorită evenimentelor cardiovasculare) 

Posologie

Generalități: 

 • Ketoprofenul injectabil se va administra doar la adolescenți peste 15 ani, la adulți și la vârstnici
 • Tratamentul injectabil nu trebuie să depășească: 
 • 3 zile i.m. 
 • 2 zile i.v. 
 • Administrarea i.v. se va realiza DOAR ÎN SPITAL

ATENȚIE:

 • Ketoprofenul este sensibil la lumină (în contact cu lumina, se degradează și își pierde efectul)
 • Fiolele de Ketoprofen 100 mg/2 mL se vor ține ori în ambalajul original ori la întuneric 
 • Până la terminarea administrării perfuziei, flaconul sau punga pentru perfuzie se va acoperi cu folie de aluminiu 

Posologie

Administrare Intramuscular:

 • Profund și încet
 • Când este nevoie de doze repetate, administrarea se va face alternativ în cele două fese
 • La pacienții cu proteză de șold, injecția se va face în cealaltă fesă 

Intravenos Niciodată bolus 

 • Durată perfuzie: 30-60 minute SAU până la 8 ore Perfuzie intermitentă 
 • 100-200 mg ketoprofen (1-2 fiole) în 100 mL: NaCl 0.9%, Ringer lactat, Glucoză 5-10%, în 30-60 minute Perfuzie continuă 
 • 100-200 mg ketoprofen (1-2 fiole) în 500 mL: NaCl 0.9%, Ringer lactat, Glucoză 5-10%, în 8 ore 

Incompatibilități și interacțiuni

Incompatibilități Ketoprofen 100 mg/2 mL

 • Nu se va amesteca cu Tramadol (precipită)

Interacțiuni Ketoprofen 100 mg/2 mL

 • La administrarea concomitentă AINS și aspirină în doză cardioprotectoare (≤ 325 mg/zi), AINS blochează efectul aspirinei Rezolvare: Aspirina se va administra, dimineața, după mâncare, înainte cu 30-60 de minute de orice AINS

Bibliografie orientativă

 • https://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_7595_28.12.06.pdf
 • https://www.anm.ro/_/_RCP/RCP_6050_20.12.13.pdf
 • https://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_5912_30.11.05.pdf
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3940680/pdf/hpj- 49-136.pdf
 • https://www.drugs.com/dosage/ketoprofen.html

• http://www.onlinejacc.org/content/71/16/1752